Chrzest Święty

Katecheza przedchrzcielna w parafii p.w. Narodzenia NMP w Wielowsi

(jest przeznaczona dla rodziców dziecka i kandydatów na chrzestnych jeśli zamieszkują w parafii)

 ​Program i tematy spotkań
  1. Misterium Chrztu (czym jest Chrzest Św., znaczenie sakramentu Chrztu Św.) 
  2. Rola i zadania rodziców i chrzestnych w wychowaniu dziecka w wierze
  3. Życie wiarą we wspólnocie Kościoła.
  4. Przygotowanie liturgiczne (Miejsce celebracji obrzędu Chrztu Św., Liturgia Obrzędu Chrztu, Symbolika znaków) 
Suplement
  • Rocznica Chrztu Św.
  • Wybór chrzestnych
  • Jakie imię wybrać dla dziecka
  • Modlitwy rodziców za rodzinę i dziecko
  • Informacje praktyczne czyli co załatwiamy w kancelarii parafialnej​

Katecheza przedchrzcielna obejmuje spotkanie duszpasterza z Rodziną w domu, 4 spotkania wspólne w ustalonych terminach na plebanii (tematyka spotkań wyżej) oraz wizyta rodziców w kancelarii.

Celem katechezy przedchrzcielnej jest uświadomienie roli i znaczenia Sakramentu Chrztu Św. w życiu chrześcijanina oraz dobre przygotowanie sakramentalne i duchowe całej rodziny do tej Uroczystości.